Om BAM

Blekinge Arbetsmarknadsdag anordnas ideellt av Blekinge studentkår och dess utbildningsföreningar samt övrigt engagerade studenter, där studenter bjudit in företag relevanta för deras utbildning.

Blekinge Tekniska Högskolas profil är hållbarhet och digitalisering, något som tydligt genomstrålar högskolans utbildningar och dess forskning. . Forskningen som bedrivs är relevant för både det lokala näringslivet som det internationella världssamfundet. Tack vare att resultaten från denna forskning förs med i studenternas utbildning, leder det till arbetstagare med en tydlig spets som gör ett stort avtryck i sitt område.

Blekinge Arbetsmarknadsdag anordnas för att studenter och näringsliv ska kunna samverka. Som student får du möjlighet att träffa framtida arbetsgivare redan under din utbildning och få en liten försmak om vad den utbildning kan ge dig för arbetsmöjligheter.