Om BAM

Blekinge Arbetsmarknadsdag anordnas ideellt av Blekinge studentkår och dess  utbildningsföreningar samt övrigt engagerade studenter, där studenter bjudit in företag relevanta för deras utbildning.

Blekinge Tekniska Högskolas profil är In Real Life vilket innebär att högskolan ska aldrig vara långt ifrån verkligheten. Forskningen som bedrivs är relevant för både det lokala näringslivet som det internationella världssamfundet. Högskolans utbildningar grundar sig i denna forskning och med en tydlig spets gör en till synes liten högskola ett stort avtryck i sitt område.

Blekinge Arbetsmarknadsdag anordnas för att studenter och näringsliv ska kunna samverka. Som student får du möjlighet att träffa framtida arbetsgivare redan under din utbildning och få en liten försmak om vad den utbildning kan ge dig för arbetsmöjligheter.